Politica de Privacitat

Qui som

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, i del REGLAMENT (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General de Protecció de dades – RGPD), a continuació s’exposen les dades identificatives de titular

  • Titular: BREMEN VETERINARIA, en endavant LA CLÍNICA
  • NIF/CIF: B64163751
  • Domicili: Av. Josep Tarradellas, 20. Sabadell
  • Correu electrònic: bremenvet@hotmail.com
  • Telèfon: 937 236 591

 

Política de privacitat

A BREMEN VETERINARIA estem compromesos amb la protecció de la privacitat i l’ús correcte de les dades personals.

Responsable del tractament de les teves dades personals

LA CLÍNICA és qui ostenta la condició de Responsable de Tractament.

Pots contactar amb nosaltres a:

  • Domicili: Av. Josep Tarradellas, 20. Sabadell
  • Correu electrònic: bremenvet@hotmail.com
  • Telèfon: 937 236 591

 

Tractament de les dades personals de contacte

Podem tractar les seves dades personals per a diferents finalitats:

1. Formularis web:

Les dades personals recollides mitjançant el formulari de contacte, o bé perquè ens remeti un correu electrònic, seran tractades per compte de LA CLÍNICA, en qualitat de responsable del tractament, amb la finalitat de gestionar i atendre la seva petició o sol·licitud d’informació, dubtes, queixes, etc., o la per a la finalitat específica que s’indiqui en el formulari web. Les dades obligatòriament requerides per poder processar la seva sol·licitud o consulta, s’indiquen amb un asterisc.

2. Correu electrònic:

Les dades personals que tractem a conseqüència de la recepció i / o intercanvi de correus electrònics, es tractaran amb la finalitat d’atendre i donar resposta a la seva petició d’informació o consulta, per mantenir els contactes comercials o professionals i relacions que es produeixin a conseqüència de la mateixa, o per al manteniment en el seu cas d’una relació precontractual i / o contractual.

3. Gestió de xarxes socials:

Utilitzem xarxes socials per informar sobre les nostres activitats i interactuar amb els nostres seguidors. En fer-te seguidor nostre, ets conscient que tractem les dades personals que estiguin disponibles en el teu perfil, exclusivament per a aquesta finalitat i només entorn de cada xarxa social d’acord amb les seves polítiques d’ús i privacitat. Les teves dades personals seran utilitzades amb la finalitat de gestionar el llistat de persones a les quals els agrada la nostra pàgina. Així podràs rebre informació directament relacionada amb els serveis que prestem, consells per a mascotes, serveis i promocions dels nostres centres veterinaris i interactuar amb nosaltres, sempre a través de la xarxa social escollida.

 

Base jurídica que legitima el tractament de les seves dades personals

La base jurídica que ens legitima per al tractament de les teves dades pot ser diversa:

En uns casos pot ser el consentiment de les persones interessades (subscripció a un butlletí electrònic, emplenament d’un formulari web, enviament d’un currículum, etc.). Quan el tractament es basi en el seu consentiment, el mateix s’entendrà atorgat de manera inequívoca, considerant aquesta aportació un acte afirmatiu clar per part seva, que manifesta aquest consentiment.

En altres el compliment d’una obligació legal per la nostra part, l’execució d’un contracte o precontracte, o l’interès legítim del Responsable (gestió de dades de contacte i, si escau els relatius a la funció o lloc ocupat de les persones físiques que prestin serveis en una persona jurídica).

L’aportació de les dades sol·licitades és obligatòria per ser imprescindibles per atendre la seva petició i / o prestar els nostres serveis; si no els facilita, no podrem fer-la o prestar-los.

 

Quant de temps conservem les seves dades personals

Les dades personals es conservaran pel temps que necessiti l’atenció de l’objecte de la comunicació i, en aquells casos en què es basi en el consentiment, fins que no hagi revocat el mateix.

Les dades facilitades en la corresponent xarxa social romandran accessibles a nosaltres mentre mantingui actiu el botó de “seguir” o “m’agrada” i com vulgui deixar de seguir-nos, l’únic que haurà de fer és “clic” al botó “deixar de seguir “o” ja no m’agrada”, o eliminar contacte a Linkedin o el procediment concret de la xarxa social.

D’altra banda, amb la finalitat que les dades que consten en els nostres fitxers, informàtics i / o en paper, sempre corresponguin a la realitat, es tractarà de mantenir-los actualitzats. A aquests efectes, l’Usuari podrà comunicar, per correu electrònic a bremenvet@hotmail.com

 

Els que poden ser cessionaris o destinataris de les teves dades personals

Les dades personals no seran cedides o comunicades a tercers, excepte en els supòsits necessaris per a l’atenció de la consulta formulada i en els supòsits previstos segons Llei.

 

Quins són els seus drets en protecció de dades i com pots exercir-los

L’interessat podrà exercitar els següents drets en protecció de dades.

Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat
Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió
Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament
Dret a oposar-se al tractament
Dret a la portabilitat de les dades

L’interessat podrà exercitar aquests drets mitjançant escrit de sol·licitud, acompanyada d’una fotocòpia del seu D.N.I o document identificatiu equivalent, adreçada a Av. Josep Tarradellas, 20. Sabadell. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d’aportar també document que acrediti la representació i document identificatiu d’aquesta.

En el cas d’exercici de drets en relació amb les teves dades en xarxes socials, entendrem les teves sol·licituds en el marc i amb les limitacions derivades de les regles de funcionament establertes per Google i les respectives xarxes socials.

En cas de considerar vulnerat el teu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

 

Modificacions de la present informació de protecció de dades

LA CLÍNICA es reserva el dret a modificar la seva Política de Protecció de dades d’acord amb la legislació aplicable en cada moment. Qualsevol modificació d’aquesta política serà publicada al lloc web.

Ves al contingut